Eve -Burst Error- Characters

(A) Amagi Kojirou (B) Himuro Kyoko (B) Hojou Marina (B) Katsuragi Yayoi (C) Katsuragi Genzaburou (C) Midou Mayoko (C) Prishia (C) Shibata Akane

 

 

 

 

 

 

 

(A) Amagi Kojirou – INTP
(B) Himura Kyouko – ESTJ
(B) Hojou Marina – ENFP
(B) Katsuragi Yayoi – INTJ
(C) Katsuragi Genzaburou – ENTP
(C) Midou Mayoko – ISFJ
(C) Prishia – INFJ
(C) Shibata Akane – ENTP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s