Akatsuki no Goei Characters

(A) Asagiri Kaitou (A) Kurayashiki Tai (A) Miyagawa Takanori (A) Nikaidou Reika (B) Nanjiyou Kaoru (B) Tsuki (C) Kanzaki Moe (C) Nikaidou Aya (C) Nishikori Yuuki (C) Satake (D) Anzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Asagiri Kaitou – ENTP
(A) Kurayashiki Tai – ESFP
(A) Miyagawa Takanori – ISTJ
(A) Nikaidou Reika – INTJ
(B) Nanjyou Kaoru – ISTJ
(B) Tsuki – INTP
(C) Kanzaki Moe – INFP
(C) Nikaidou Aya – ISFP
(C) Nishiyori Yuuki – ENFP
(C) Satake – ISTJ
(D) Anzu – ISTP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s