Shinigami to Shoujo Characters

(B) Ao(B) Tohno Sayo(C) Miyazawa Kaho(C) Nissei Mitsuru(E) Tohno Touya(D) Kirishima Nanaki(E) Chiyo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Ao – INTJ
(B) Sayo – INFP
(C) Kaho – ESFP
(C) Mitsuru – ENTP
(D) Nanaki – ISTJ
(D) Touya – INFJ
(E) Chiyo – ISFP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s